Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

(strona nieoficjalna)

W ciągu sześciu dekad funkcjonowania ZC CKR w Janowie przyczynił się do wykształcenia kolejnych pokoleń chcących nabywać praktyczną wiedzę z zakresu rolnictwa.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to placówka edukacyjna, której początki sięgają końca lat 50. ubiegłego wieku. W ciągu sześciu dekad funkcjonowania ZC CKR w Janowie przyczynił się do wykształcenia kolejnych pokoleń młodzieży i dorosłych chcących nabywać praktyczną wiedzę dotyczącą zawodów związanych z rolnictwem.

Na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie składają się jednostki skierowane do młodzieży (technikum czteroletnie na podbudowie gimnazjum, technikum pięcioletnie na podbudowie szkoły podstawowej i trzyletnia szkoła branżowa I stopnia) oraz dawna Szkoła Policealna dla Dorosłych (obecnie Centrum Kształcenia Ustawicznego). W ZC CKR w Janowie młodzież kształcić się może w zawodach technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii czy technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Dorośli podejmujący naukę w ZC CKR mają z kolei dodatkowo do wyboru kształcenie w profesjach mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz kucharz.

Kombajn

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie i działająca przy nim dawna Szkoła Policealna dla Dorosłych ma ponadto w swojej ofercie kursy przydatne w pracy na gospodarstwie: kurs operatorów sieczkarni samojezdnych, operatorów kombajnów do zbioru zbóż czy kurs stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to placówka stawiająca na wysoką jakość nauczania i przekazywanie wiedzy praktycznej.

W ramach funkcjonowania ZC CKR w Janowie odbywają się cykliczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym i naukowym. Należy do nich przede wszystkim Forum Rolnicze, podczas którego mają miejsce konferencje naukowe poświęcone rolnictwu, spotkania przedstawicieli ogólnopolskich i lokalnych organizacji rolnych czy prezentacje sprzętu rolniczego. Oprócz ZC CKR do organizatorów Forum Rolniczego w Janowie należą między innymi Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Podlaska Izba Rolnicza, a honorowymi patronami wydarzenia są Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz lokalne władze samorządowe (Starosta Sokólski). Forum Rolnicze to okazja nie tylko do wymiany doświadczeń w zakresie nowoczesnych technologii rolnych i budowania strategii rozwoju lokalnego rolnictwa, lecz również do integracji lokalnej społeczności. Przy okazji wydarzenia odbywają się rodzinne festyny, atrakcje dla najmłodszych, występy zespołów ludowych oraz uczniów z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Janowie.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to placówka o ugruntowanej pozycji edukacyjnej, która jest na liście ponad 50 szkół rolniczych funkcjonujących na podstawie Prawa oświatowego z 2016 roku i prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Fakt ten gwarantuje wysoką jakość oferty edukacyjnej, która przygotowuje młodzież z okolicznych miejscowości do idącej z duchem czasu i wykorzystującej nowoczesne rozwiązania pracy na roli i w gospodarstwie. Połączenie tradycji z nowoczesnością – oto główna siła działalności placówki, jaką jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

Oficjalna strona internetowa ZSCKR w Janowie znajduje się pod adresem: https://zsckrjanow.edu.pl/.

To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Design by Free Html Templates