Kontakt

Uwaga: To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, dlatego prosimy o niekierowanie do nas pytań związanych z funkcjonowaniem tej szkoły. W innych sprawach prosimy pisać na adres:
kontakt@zsrjanow.edu.pl

To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Design by Free Html Templates