Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

(strona nieoficjalna)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to placówka edukacyjna o długich i bogatych tradycjach nauczania.

Historia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie to placówka edukacyjna o długich i bogatych tradycjach nauczania. Początkowo instytucja funkcjonowała pod nazwą Szkoły Przysposobienia Rolniczego i miała siedzibę przy ulicy Białostockiej 12. Jesienią 1959 roku odbyła się w niej pierwsza Rada Pedagogiczna, zapoczątkowując tym samym działalność janowskiej szkoły rolniczej.

Dwie dekady później, w 1978 roku, Szkoła Przysposobienia Rolniczego przekształcona została w Zespół Szkół Rolniczych w Janowie. Zmiana nie dotyczyła jednak tylko nazwy. Szkoła zyskała w tym czasie nowe grunty orne i nowe budynki inwentarskie, co umożliwiło uczniom odbywanie praktyk zawodowych i w większym stopniu przygotowywało do pracy na roli. W tym samym roku w ramach działalności placówki powołano również do życia technikum wieczorowe, w którym kształcić mogli się absolwenci rolniczych „zawodówek”.

Po transformacji ustrojowej lat 90. szkoła nadal dynamicznie się rozwijała. W 1996 roku instytucja została przeniesiona w nowe miejsce, do budynku przy ulicy Białostockiej 22, gdzie znajduje się do dziś. Uczniowie mieli odtąd do dyspozycji nowe sale lekcyjne i lepsze warunki do nauki. Wówczas także placówka wzbogaciła się o kilkuhektarową działkę, której teren wykorzystano na sad, grunty orne oraz boisko.

W 2004 roku przy szkole w Janowie otwarto kształcącą zaocznie w zawodzie ogrodnika Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych. Rok później powołano do życia Szkołę Policealną dla Dorosłych, w której kształcić można się było w zawodzie technika rolnika.

Od 2007 roku szkoła w Janowie podlega organizacyjnie pod Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wchodząc w skład Sieci Szkół Rolniczych.

Dwa lata później, w 2009 roku, placówka zmieniła nazwę z Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.


To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Design by Free Html Templates