Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

(strona nieoficjalna)

Patronem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie jest Józef Marcinkiewicz, wybitny naukowiec i wojskowy okresu międzywojennego.

Józef Marcinkiewicz – patron Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

Wraz ze zmianą nazwy z Zespołu Szkół Rolniczych na Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w 2009 roku, janowska placówka zyskała również swojego patrona. Został nim wybitny matematyk i filozof okresu międzywojennego, porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego i ofiara zbrodni katyńskiej – doktor Józef Marcinkiewicz.

Marcinkiewicz urodził się w niedalekiej Janowa miejscowości Cimoszka. W latach 30. ukończył Uniwersytet w Wilnie, wcześnie rozpoczynając karierę naukową. Po studiach został docentem na macierzystej uczelni, jednocześnie kończąc dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty.

Tuż przed wojną, w 1939 roku, otrzymał stypendium naukowe i przebywał przez jakiś czas w Paryżu i Londynie. Wrócił przed jej wybuchem i brał czynny udział w kampanii wrześniowej, zostając przydzielonym do 41 Suwalskiego pułku piechoty, biorąc udział w obronie Lwowa. Po inwazji sowieckiej na Polskę został wzięty do niewoli przez Armię Czerwoną.

Józef Marcinkiewicz
Józef Marcinkiewicz
Źródło: commons.wikimedia.org. Autor: Nieznany

Do wiosny 1940 roku przebywał w obozie jenieckim w Starobielsku, po czym – wraz z tysiącami innych polskich oficerów – został zamordowany przez NKWD w Charkowie. Tam spoczywa obecnie na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Dorobek naukowy Józefa Marcinkiewicza, dziś nieco zapomniany, obfitował w prace poświęcone skomplikowanym problemom matematycznym, takim jak teoria funkcji zmiennej rzeczywistej, szeregi trygonometryczne czy układy ortogonalne. Specjaliści z tych obszarów znają go między innymi za sprawą tzw. twierdzenia interpolacyjnego Marcinkiewicza.

Mimo krótkiego czasu działalności naukowej, która trwała jedynie sześć lat, Marcinkiewicz zdążył zapisać na kartach historii Polski i regionu białostockiego jako zdolny badacz i oddany polskiej sprawie patriota. Tymi właśnie względami kierowała się dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, kiedy przyjmowała go za patrona janowskiej placówki.

Więcej o Józefie Marcinkiewiczu: https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Marcinkiewicz_(matematyk).


To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Design by Free Html Templates