Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

(strona nieoficjalna)

Obecnie istnieje w kraju ponad 50 szkół rolniczych, które są prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.

Szkoły rolnicze w Polsce

Rolnictwo pozostaje wciąż niezwykle istotną gałęzią polskiej gospodarki, a zyski z eksportu krajowych artykułów rolnych stanowią dużą część produktu narodowego brutto. W niektórych regionach Polski rolnictwo stanowi główne źródło utrzymania mieszkańców, a sam zawód rolnika przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Nie dziwi więc popularność szkół rolniczych, które przygotowują do pracy rolnika i wszystkiego, co jest z nią związane.

Szkoły rolnicze

Obecnie istnieje w kraju ponad 50 szkół rolniczych, które na mocy zapisów Prawa oświatowego z 2016 roku są prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród nich znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie. Placówki te mogą kształcić w 27 zawodach wymienianych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego z 2019 roku.

Szkoły rolnicze odgrywają szczególnie istotną rolę na obszarach kraju, w których dominujące znaczenie gospodarcze przypada uprawie roli i hodowli. Duże zapotrzebowanie młodzieży na naukę zawodu sprawia o popularności tych placówek, które w programie kształcenia stawiają przede wszystkim na naukę praktycznych umiejętności – od obsługi maszyn rolniczych, po efektywne gospodarowanie ziemią, aż do sprawnego pozyskiwania funduszy i dopłat na działalność rolniczą z Unii Europejskiej. Współczesny rolnik odnajdujący się w dynamicznych zmianach gospodarczych musi znać się nie tylko na uprawie ziemi, ale również posiadać podstawy wiedzy dotyczącej ekonomii i zarządzania, a także potrafić wprowadzać do swojego gospodarstwa innowacyjne rozwiązania. I właśnie na te wyzwania i łączenie tradycji z nowoczesnością odpowiadają współcześnie polskie szkoły rolnicze, wśród nich Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.


To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Design by Free Html Templates