Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie

(strona nieoficjalna)

Janów – miejscowość, w której znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – to niewielka osada położona we wschodniej Polsce, w gminie o tej samej nazwie.

Janów - informacje

Janów – miejscowość, w której znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego – to niewielka osada położona we wschodniej Polsce, w gminie o tej samej nazwie (powiat sokólski, województwo podlaskie). Tutejsze tereny mają w przeważającej części charakter rolniczy. Uprawianiu ziemi sprzyjają dobry stan środowiska naturalnego oraz pielęgnowana wciąż chętnie przez miejscowych mieszkańców tradycyjna kultura rolna.

Wśród uprawianych tu płodów rolnych dominują zboża okopowe, rzepak, tytoń i owoce (truskawki, porzeczki). Istotną rolę w lokalnej gospodarce zajmuje też hodowla zwierząt, głównie bydła, trzody chlewnej i drobiu. Gmina Janów i powiat sokólski to również doskonałe miejsce do wytwarzania ekologicznych produktów. Znaczna część tutejszych farmerów produkuje wyroby w sposób przyjazny dla środowiska i w zgodzie z wymogami najwyższej jakości.

Okolice Janowa posiadają także spore walory przyrodnicze i turystyczne. Ze względu na obecność niezagospodarowanych wciąż przez człowieka kompleksów leśnych z Puszczą Knyszyńską na czele, obszar powiatu sokólskiego nazywany jest „Zielonymi Płucami Polski”. Na północy znajduje się natomiast Biebrzański Park Narodowy, jeden z najciekawszych i najbardziej dziewiczych rezerwatów ochrony przyrody w Europie.

Z Janowem związanych jest również kilka ciekawostek. Tutaj między innymi odbywały się zdjęcia do znanej polskiej komedii w reżyserii Jacka Bromskiego U Pana Boga za piecem z 1998 roku, pierwszej części trylogii obejmującej jeszcze filmy U Pana w ogródku (2007) i U Pana Boga za miedzą (2009).

Janów słynie również – nie tylko w kraju, ale i za granicą – z pracowni tkactwa dwuosnowowego. Pod tą nieco tajemniczą nazwą kryje się tradycyjna metoda wytwarzania tkanin na ręcznych krosnach. Kunszt janowskich tkaczek ceniony jest wśród znawców sztuki ludowej, a wytwarzane przez nie materiały cieszą się popularnością nawet w odległej Japonii…


To nie jest oficjalna strona Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie.
Design by Free Html Templates